logo
  • October 13, 2016

Compartimentul Parcari

Compartimentul Parcari are urmatoarele atributii:

– asigură baza de date a locurilor de parcare administrate de catre Gospodărire Urbană S.R.L şi închiriate cetaţenilor ;
– verifică periodic modul de întreţinere a locurilor de parcare ;
– ia măsuri de identificare, de înfiinţare şi organizare de noi spaţii de parcare;
– organizează activitatea de informare a cetaţenilor cu privire la documentele necesare pentru încheierea contractelor de închiriere a locurilor de parcare;
– verifică îndeplinirea condiţiilor necesare in vederea închirierii locurilor de parcare ;
– încheie contractele de închiriere pentru parcările cu plata aflate in administrarea Societatii Gospodarire Urbana SRL;
– eliberează în baza contractelor de închiriere abonamente de parcare;
– verifică în teren sesizările cetaţenilor referitoare la locurile de parcare
– formulează răspunsuri sesizărilor primite;
– informează periodic conducerea instituţiei asupra activităţii desfaşurate propunând măsuri de îmbunataţire şi eficientizare a acesteia ;
– asigura incasarea contravalorii taxei de parcare in parcarile cu plata.