BIROUL ACHIZIȚII PUBLICE, LICITAȚII, APROVIZIONARE

BIROUL ACHIZIȚII PUBLICE, LICITAȚII, APROVIZIONARE :

– intreprinde demersurile necesare pentru inregistrarea/reinoirea/ recuperarea inregistrarii autoritatii contractante in SEAP sau recuperarea certificatului digital, daca este cazul
– elaboreaza si actualizeaza, pe baza necesitatilor transmise de celalalte compartimente ale autoritatii contractante, strategia de contractare si programul anual al achizitiilor publice
– elaboreaza documentatia de atribuire a documentelor-suport, in cazul organizarii unui concurs de solutii, a documentatiei de concurs, pe baza necesitatilor transmise de compartimentele de specialitate
– indeplineste obligatiile referitoare la publicitate, asa cum sunt acestea prevazute in Legea 98/ 2016 privind achizitiile publice
– aplica si finalizeaza procedurile de atribuire
– realizeaza achizitiile directe
– constituie si pastreaza dosarul achizitiei publice

program anual de achizitii pentru anul 2019 – 03.05.2019 (1)

Navigare

Caruciorul meu

Închide
Vizualizat

vizualizate recent

Închide

Vizualizare rapidă

Închide

Categorii