BIROUL DE MONITORIZARE, INTERVENȚIE ȘI PROTECȚIE

ATRIBUTII BIROUL DE MONITORIZARE INTERVENTIE SI PREVENIRE

Inginer Protectia Mediului

Responsabil mediu si evaluator de riscuri
• Implementeaza la nivel de societate procedurile legale privind activitatea de mediu, in conformitate cu Legea 132/2010- privind colectarea selectiva a deseurilor si respectiv cu Legea 211/2011- privind regimul deseurilor, cu modificarile si completarile ulterioare, (colectarea selectiva a desurilor, evidenta deseurilor, raportarea lunara si anuala a evidentei deseurilor catre Agentia pentru Protectia Mediului Bucuresti);
• Reprezinta societatea in relaţiile cu autorităţile pe probleme de mediu;
• Controleaza si urmareste modul in care se aplica reglementarile legislative in vigoare privind protectia mediului conform Legii 195/2005- privind protectia mediului;
• Elaboreaza programul de management de mediu;
• Coordoneaza procesul de instruire in domeniul protectiei mediului;
• Raporteaza activitatea de mediu catre Agentia pentru Protectia Mediului;
• Monitorizeaza si imbunatateste activitatile legate de mediu;
• Stabileste masurile de reducere a impactului asupra mediului;
• Pregateste documentatiile necesare si asigura obtinerea autorizatiilor, acordurilor, avizelor din domeniul protectiei mediului, necesare pentru desfasurarea activitatii;
• Gestioneaza toate problemele si responsabilitatile reiesite din legislatia de mediu in vigoare;
• Participa la verificarile efectuate de catre Garda de Mediu;
• Solutioneaza masurile stabilite prin procesele verbale intocmite de catre comisarii Garzii de Mediu;
• Comunica autoritatilor teritoriale de protectia mediului toate datele solicitate si informatiile necesare la elaborarea recomandarilor privind mediul;
• Acorda consultanta compartimentelor, celor care coordoneaza diferite compartimente din cadrul societatii cu privire la reglementarile legislative in vigoare si instructiunile privitoare la securitatea si sanatatea in munca;
• Asigura instruirea si informarea personalului atat in probleme de protectia mediului cat si in probleme legate de securitatea si sanatatea in munca prin cele trei forme de instructaj;
• Evalueaza riscurile privind securitatea si sanatatea angajatilor;
• Cerceteaza, inregistreaza, declara si tine evidenta accidentelor de munca si a bolilor profesionale, a accidentelor tehnice si a avariilor.

Inspector SSM

• Organizeaza, coordoneaza si monitorizeaza activitatile de prevenire si protectie, in conformitate cu legislatia specifica in vigoare (Legea nr. 319/2006 si H.G. nr. 1.425/2006).
• Elaboreaza instructiuni proprii de securitate si sanatate in munca;
• Asigura formarea si functionarea Comitetului de Securitate si Sanatate in Munca;
• Propune pentru lucratori, prin fisa postului, atributiile si raspunderile ce le revin in domeniul SSM;
• Elaboreaza, indeplineste, monitorizeaza si actualizeaza planul de prevenire si protectie ;
• Verifica insusirea si aplicarea de catre toti lucratorii a masurilor prevazute in planul de prevenire si protectie, a instructiunilor proprii;
• Elaboreaza tematici pentru toate fazele de instruire, stabilite, in scris, periodicitatea instruirii adecvate pentru fiecare loc de munca in instructiunile proprii, asigura informarea si instruirea lucratorilor in domeniul securitatii si sanatatii in munca si verifica insusirea si aplicarea de catre lucratori a informatiilor primite.
• Asigura controlul si respectarea reglementarilor legislative in vigoare privind securitatea si sanatatea in munca;
• Obtine autorizatiile in domeniul securitatii si sanatatii in munca;
• Elaboreaza planurile de interventie si actiune in caz de accidente majore;
• Efectueaza inspectii la locurile de munca ;

• Ia masuri pentru autorizarea exercitarii meseriilor;
• Gestioneaza fisele de securitate si sanatate in munca;
• Elaboreaza si realizeaza politicile in domeniul securitatii si sanatatii in munca;
• Intocmeste necesarul echipamentelor de protectie si de lucru;
• Asigura materialele pentru instruirea personalului;
• Colaboreaza cu Inspectoratul Teritorial de Munca.
• Urmareste efectuarea controlului medical la angajare si a controlului periodic;

Cadru tehnic cu atributii in domeniul prevenirii si stingerii incendiilor P.S.I si Protectie Civila
• Răspunde de organizarea şi desfăşurarea activităţilor de apărare împotriva incendiilor şi situaţiilor de urgenţă, potrivit prevederilor legii, regulamentelor, instrucţiunilor şi ordinelor în vigoare: intocmire tematici, verificarea fiselor de instruire pe linie de situatii de urgenta;
• Legatura dintre Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta „Eremia Grigorescu” si reprezentantul societatii pe linie de prevenire si stingere a incendiilor;
• Intocmeste referate pentru dotarea cu materiale necesare stingerii incendiilor;
• Gestionează permanent documentele şi baza de date referitoare la situaţiile de urgenţă, gestionează documentele Celulei de Urgenţă;
• Asigură convocarea Celulei de Urgenţă şi transmiterea ordinii de zi, membrilor acestuia;
• Pregăteşte materialele pentru şedinţele Celulei de Urgenţă, le prezintă spre aprobare preşedintelui şi le distribuie membrilor acestuia;
• Instruieste salariatii la angajare, in domeniul situatiilor de urgenta;
• Obtine autorizatiile in domeniul situatiilor de urgenta;
• Elaboreaza tematici pentru toate fazele instruirii;
• Efectueaza teste practice prin simularea de situatii de urgenta;
• Intocmeste planurile de prevenire si protectie;
• Gestioneaza fisele pentru situatii de urgenta;
• Elaboreaza si realizeaza politicile in domeniul situatiilor de urgenta;
• Elaboreaza instructiunile proprii in domeniul situatiilor de urgenta;
• Asigura materialele pentru instruirea personalului;

Navigare

Caruciorul meu

Închide
Vizualizat

vizualizate recent

Închide

Vizualizare rapidă

Închide

Categorii