logo
  • October 12, 2016

Serviciul Administrare Cimitire

 Serviciul Administrare Cimitire- Sef Serviciu Serban Ecaterina Lidia

        Cimitir Eternitatea – telefon 0236/ 479933- Administrator Radu Caterina

        Cimitir Sfantul Lazar- telefon 0236/ 312556- Administrator Mihaila Daniela

       Cimitir Stefan cel Mare- telefon 0236/ 479869- Administrator Focsa Lidia Elena

Program de functionare cimitire-  Luni- Joi  8,00- 16, 30

                                 Vineri      8,00- 14,00

                                 Sambata 8,00-14,00 (numai pentru inhumari si deshumari)  

Program incasari- caserie     Luni- Joi 8,00- 15, 30

                                                 Vineri      8,00- 13,00

                                                 Sambata 8,00- 12,30

TARIFE

Cererea pentru concesionarea unui loc de inhumare “ in regim de urgenta” se face de catre sot/ sotie sau de catre rude ( parinti/ copii, frati/ surori, unchi/ matusa si veri, etc ) si se aproba in baza urmatoarelor documente :

a) adeverinta de inhumare, in original, eliberata de Oficiul Starii Civile Galati, care a inregistrat decesul b)  2 copii “ conform cu originalul” dupa certificatul de deces

c)  copii “ conform cu originalul” dupa actele de stare civila care fac dovada gradului de rudenie intre solicitant si defunct

d)  declarative notariala pe propria raspundere din care sa rezulte ca solicitantul nu detine si nu a detinut un loc de inhumare atribuit de catre autoritatea administratiei publice locale in cimitirele din municipiul Galati si nu l-a instrainat prin acte de vanzare- cumparare, donatie si/ sau declarative notariala in favoarea altei persoane.                                                                                                                                                    e) aviz/ autorizatie/ adeverinta de transport in cazul in care defunctul este adus dintr-o alta localitate.

Inhumarea cand solicitantul detine deja un loc de inhumare in cimitirele administrate de Gospodarire Urbana se  poate face in baza urmatoarelor documente :

a) adeverinta de inhumare, in original, eliberata de catre Oficiul Starii Civile care a inregistrat decesul

b) o copie dupa certificatul de deces

c) aviz/ autorizatie /adeverinta de transport in cazul in care defunctul este adus dintr-o alta localitate

d) actul de concesiune, atunci cand solicitantul detine loc de inhumare.

Inhumarile trebuie anuntate la administratiile cimitirelor cu cel putin 24 de ore inainte ca acestea sa aiba loc.

 

Obligatiile concesionarilor locurilor de inhumare:

a) instalarea unui insemn care sa contina numele si prenumele decedatului sau a concesionarului- sola, parcela, randul si numarul locului de inhumare, instalare care se face la data luarii in folosinta, respectand suprafata concesionata                                                                                                                                  b)  asigurarea lizibilitatii inscrisurilor de pe placutele si tablitele comemorative

c) ingrijirea permanenta a locului de inhumare, intretinerea constructiilor de orice fel existente la locul de inhumare precum si intretinerea cailor principale si secundare de acces in sole/ parcele

d) respectarea suprafetelor atribuite spre folosinta

e) la locurile de inhumare se vor admite numai plantatii floricole de talie mica de 0,5 m.

f ) resturile vegetale rezultate din intretinerea locurilor de inhumare, resturile de materiale rezultate in urma lucrarilor de reparatii ce se efectueaza la partile de constructie a mormintelor se vor depozita de catre titular numai in locurile special amenajate

g) ocrotirea tuturor arborilor aflati in incinta cimitirelor

h) utilizarea cu simt gospodaresc a bunurilor din cimitire

i)  de a se interesa periodic asupra datei cand expira termenul de folosinta a locului de inhumare

j) de a comunica, in scris in termen de 90 de zile, orice schimbare survenita in situatia juridical a locurilor de inhumare (persoana titularului si domiciliul acesteia, mosteniri, donatii, renuntari, etc)

k) sa intretina permanent locurile de inhumare, lucrarile funerare, asigurandu-le un aspect ingrijit)

l) sa contribuie la intretinerea cimitirelor prin plata tarifului anual, stabilit prin hotararea Consiliului Local.

m) in caz de neplata tarifului anual de intretinere timp de 2 ani consecutiv , dreptul de folosinta a locului de inhumare inceteaza.

Titularii dreptului de folosinta a locului de inhumare au urmatoarele drepturi :                                              a) acces neingradit la informatiile publice privind serviciul de administrare a cimitirelor din municipiu

b) garantarea accesului si a dreptului de a beneficis de serviciile asigurate de catre Gospodarire Urbana

c) de a beneficia de prevederile hotararilor si deciziile cu privire la serviciul de administrare a cimitirelor

d) de a contesta, in conditiile legii, hotararile adoptate de catre Consiliul Local.