logo
  • October 12, 2016

SERVICIUL CIMITIRE

Serviciul Administrare Cimitire are urmatoarele atributii:

– încheie contracte de concesiune a dreptului de folosinţa, urmare a cererilor aprobate de conducerea unităţii;
– prestează activităţi specifice pentru înhumarea decedaţilor pe baza solicitărilor, cu plata preturilor stabilite conform legislaţiei în vigoare – asigurând calitatea prestaţiilor necesare;
– asigură respectarea prevederilor legale referitoare la protecţia mediului pentru domeniul său de activitate;
– asigură întreţinerea şi curăţenia aleilor de circulaţie, a clădirilor, împrejmuirilor, integritatea instalaţiilor edilitare (apa, canal, gaze, instalaţii electrice);
– urmăreşte modul în care se respectă întreţinerea locurilor de inhumare concesionate;
– asigură paza, integritatea, protecţia lucrărilor de artă si a incintelor, în limita posibilităţilor existente la fiecare cimitir ;
– controlează igiena şi salubritatea platformelor de deşeuri de orice fel special amenajate, asigurând efectuarea evacuării deşeurilor;
– răspunde de gestionarea tuturor bunurilor date în folosinţă, administrare sau concesionare;
– cercetează sesizările şi reclamaţiile cetăţenilor privind activitatea cimitirului;
– controlează modul în care sunt respectate obligaţiile contractuale de către persoanele care au încheiat contracte de colaborare, închiriere şi prestări servicii, activităţi de construcţie în cimitire.
– asigură şi răspunde de aplicarea prevederilor legale pentru domeniul său de activitate.

ANUNȚ IMPORTANT!
ÎN ATENȚIA TUTUROR PERSOANELOR CARE AU LOC DE ÎNHUMARE CONCESIONATE ÎN CIMITIRELE
ADMINISTRATE DE CĂTRE SOCIETATEA GOSPODĂRIRE URBANĂ S.R.L. GALAȚI , RESPECTIV:
„ETERNITATEA”, „SFÂNTUL LAZĂR” ȘI „ȘTEFAN CEL MARE”.
Vă facem cunoscut faptul că aveți obligația să vă prezentați la Administrațiile cimitirelor mai susmenționate
, în vederea ridicării actelor de concesiune întocmite în urma solicitărilor dumneavoastră ,
și de a achita tariful anual pentru prestațiile efectuate în cimitir.
În situația neprezentării, nu se vor face înhumări și construcții funerare pe locurile respective,
conform prevederilor art. 27 alin. 4 coroborat cu prevederile art.34 alin.1 pct.3, precum si art.48 pct.d
din Regulamentul de organizare și funcționare al cimitirelor din municipiul Galați, aprobat prin H.C.L
nr.173/2008, modificat si completat cu H.C.L nr.72/2009.