Compartimentul Calitate

Compartimentul Calitate are urmatoarele atributii :

– Implementeaza si promoveaza politica calitatii stabilita de conducerea societatii ;
– Elaboreaza procedurile elementelor sistemului calitatii si verifica procedurile
elementelor sistemului calitatii elaborate de personalul din cadrul societatii;
– Intocmeste graficul de elaborare a documentelor sistemului calitatii;
– Elaboreaza procedurile de lucru;
– Coordoneaza metodologic activitatea;
– Acorda asistenta tehnica de specialitate;
– Urmareste activitatea de elaborare a documentelor sistemului calitatii;
– Analizeaza procedurile / instructiunile de lucru elaborate, din punct de vedere al
respectarii cerintelor de asigurarea calitatii ;
– Asigura si urmareste implementarea documentelor sistemului calitatii in
compartimentele societatii;
– Verifica existenta unui sistem propriu de asigurare a calitatii, precum si procedurile de
sistem si operationale;

Navigare

Caruciorul meu

Închide
Vizualizat

vizualizate recent

Închide

Vizualizare rapidă

Închide

Categorii