logo
  • October 13, 2016

DIRECTIA ADMINSTRARE SI EXPLOATARE

PREZENTARE

Serviciul Administrare si Patrimoniu face parte din structura organizatorica a Directiei Administrtare si Exploatare si este alcatuita din Compartimentul Patrimoniu si Mentenanta, Compartimentul Lac “Vanatori” si Compartimentul Port Ambarcatiuni de Agrement.
Compartimentul Patrimoniu si Mentenanta, are ca atributii principale :
– efectuarea demersurilor necesare in vederea asigurarii dotarilor si investitilor conform solicitarilor sectoarelor din cadrul societatii Gospodarire Urbana, pentru desfasurarea in conditii optime a activitatii;
– gestionarea contractelor de utilitati, incheiate in cadrul societatii si colaboreaza cu furnizorii in vederea remedierii diverselor probleme aparute pe parcursul derularii acestora;
– aprovizionarea tehnico – materiala cu bunurile necesare desfasurarii activitatii in sectoarele societatii.
Compartimentul Lac “Vanatori”
Baza de Agrement Lac “Vanatori”este amplasata in partea de nord-vest a orasului Galati, in spatele unitatii militare din strada Stefan cel Mare si se intinde pe o suprafata de aproximativ 40ha avand in componenta sa: 11ha luciu apa, 10,9ha padure de nuci si slcami, 0,6ha platforme betonate (parcari, alei,terenuri de sport, etc..), 0,07ha constructii, 0,4ha groapa imprumut pamant galben pentru , diferenta de suprafata fiind spatiu verde .
Prin activitatea desfasurata in cadrul sectorului se asigura administrarea si exploatarea bazei, asigurandu-se, in perioada de sezon (15aprilie – 15 septembrie), conditii optime pentru desfasurarea unui agrment de calitate, care asigura utilizatorilor conditii de relaxare si recreere.
Baza de agrement Lac “Vanatori” asigura utilizatorilor desfasurarea activitatilor de:
picnic, pescuit sportiv, activitati sportive, campare cu cortul, organizare de petreceri, organizare diverse evenimente, recreere, relaxare si nu numai, intr-un cadru natural pitoresc.
In perioada de extra- sezon (16 septembrie – 14 aprilie) baza de agremet se afla in conservare.
Tarifele aprobate prin Hotararea Consiliului Local, pentru anul 2016, sunt urmatoarele:

ADULTI – 6,00 lei/persoana
ELEVI, PENSIONARI, MILITARI – 4,00 lei/persoana
PARCARE AUTO – 4,00 lei/persoana
PESCUIT SPORTIV( 1undita) – 10,00 lei/persoana
INCHIRIAT FOISOR – 28,00 lei/12h
TARIF AMPLASARE CORT – 16,00 lei/12 h

Compartiment Port Ambarcatiuni de Agrement:
Obiectivul Port de Ambarcatiuni de Agrement este amplasat pe malul stang al Dunarii, la Km 153.
Intregul ansamblu plutitor ocupa un front la Dunare de cca.250m si se afla amplasat la o distana care nu depaseste 42m de mal retras fata de frontal ocupat in prezent, in amonte de punctul de trecerte cu bacul Tiglina- I.C.Bratianu.
Obiectivul a fost construit si asigura initial acostarea unui numar de 80 ambarcatiuni de diferite marimi. Din motive tehnice, in anul 2016 , s-a putut asigura doar un numar de 30 locuri de ancorare.
Activitatea se desfasoara in perioada aprilie- noiembrie , in perioada de iarna obiectivul aflandu-se in conservare.
Actele necesare pentru incheierea unui contract, in vederea asigurarii unui loc de ancorare pentru o ambarcatiune :
– cerere pe numele proprietarului;
– actul de identitate al proprietarului;
– actul de inmatriculare al acesteia;
– asigurare ambarcatiune , valabila in perioada de ancorare solicitata;
– permis de navigatie al proprieterului.

Tarifele aprobate prin Hotararea Consiliului Local, pentru anul 2016, sunt urmatoarele:

AMBARCATIUNI MARI (lungime 12,00 m si latime 2,40m – 660 lei/luna fara tva
AMBARCATIUNI MIJLOCII (lungime 9,00 m si latime 2,20m – 463 lei/luna fara tva
AMBARCATIUNI MICI (lungime 6,00 m si latime 2,20m – 302 lei/luna fara tva