ANUNT DE PARTICIPARE IN VEDEREA ATRIBUIRII PRIN PROCEDURA DE LICITATIE PUBLICA A UNUI TEREN, IN SUPRAFATA DE 1 MP, DE LA PUNCTUL DE LUCRU – PARCARE TIRURI

 

 1. Informaţii generale privind autoritatea contractantă, în special denumirea, codul de identificare fiscală, adresa, numărul de telefon, fax şi/sau adresa de e-mail, persoană de contact: Societatea GOSPODARIRE URBANĂ S.R.L. GALAȚI, cu sediul social în mun. Galați, str. Traian, nr. 246, jud. Galați, telefon/fax: 0236/477.102, 0236/472.969, e-mail: achizitii@gospodarire-urbana.ro , înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului sub nr. J17/879/2010, C.U.I. RO27413181. Persoanele de contact sunt specificate in fisa de date a procedurii;
 2. Informaţii generale privind obiectul procedurii de licitaţie publică, în special descrierea şi identificarea bunului care urmează să fie închiriat: teren, in suprafata de 1 mp, situat in fata cladirii dispeceratului de la punctul de lucru, Parcare Tiruri, din Galati, strada Macului, nr. 54, judetul Galati, pretabil pentru amplasarea unui automat de bauturi calde.
 3. Informaţii privind documentaţia de atribuire: se regăsesc în caietele de sarcini.
  1. Modalitatea sau modalităţile prin care persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar al documentaţiei de atribuire: persoanele interesate pot intra în posesia documentaţiei de atribuire şi a caietului de sarcini de la sediul social al autoritatii contractante, după achitarea taxei de inscriere la licitatie;
      3.2. Denumirea şi datele de contact ale structurii din cadrul societatii de la care se poate obţine un exemplar din documentaţia de atribuire: Biroul Achizitii Publice si Valorificare Acteve, dupa achitarea taxei de inscriere la licitatie;
      3.3. Costul şi condiţiile de plată pentru obţinerea documentatiei de atribuire: 100 lei. Plata sumei se va realiza prin virament bancar in contul nr. RO981RNCB0141032868100093 deschis la BCR Galați sau prin depunere de numerar la casieria societatii;

3.4. Data – limită pentru solicitarea clarificărilor: 25.03.2022, ora 23:59.

 1. Informaţii privind ofertele: ofertele se depun intr-un plic netransparent, sigilat in conform prevederilor din documentaţia de atribuire.
  1.
  Data – limită de depunere a ofertelor: 07.04.2022, ora 15.00.
  4.2. Adresa la care trebuie depuse ofertele: registratura Societatii Gospodarire Urbana S.R.L. din mun. Galați, str. Traian, nr. 246, jud. Galați, cod postal: 800186;
      4.3. Numărul de exemplare în care trebuie depusă fiecare ofertă: un singur exemplar;
 2. Cuantumul garantie de participare si modalitatea de constituire: 464,32 Se constituie prin:
  1. virament bancar in contul nr. RO81RNCB 0141 0328 6810 0093 deschis la BCR Galați;
  2. depunere de numerar la casieria societatii.
 3. Pretul de pornire al licitatiei: 232,16 lei, fara TVA/luna.
 4. Data şi locul la care se va desfăşura şedinţa publică de deschidere a ofertelor: 08.04.2022, , ora 10.00, la sediul social al societatii, mun. Galați, str. Traian, nr. 246, jud. Galați.
 5. Denumirea, adresa, numărul de telefon şi/sau adresa de e-mail ale instanţei competente în soluţionarea litigiilor apărute şi termenele pentru sesizarea instanţei: Tribunalul Galati, sectia de contencios administrativ si fiscal, mun. Galati, strada Brailei, nr. 153, judetul Galati, cod postal: 800367, tel: 0236 460027, e-mail: trgalati@just.ro, in termenele prevazute de lerge.
ANUNT DE PARTICIPARE IN VEDEREA ATRIBUIRII PRIN PROCEDURA DE LICITATIE PUBLICA A TERENULUI AFERENT BAZEI DE AGREMENT – PLAJA “DUNAREA”, IN SUPRAFATA TOTALA DE 1.646,77 MP
ERATA I la Caietul de sarcini de la Plaja Dunare 2022 
Navigare

Caruciorul meu

Închide
Vizualizat

vizualizate recent

Închide

Vizualizare rapidă

Închide

Categorii